Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID- 19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya

Objecte:

  • Determinar, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.
  • D'acord amb el que ha previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.
  • Establir que s'iniciï l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19.
  • Aixecar les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya.
  • Facultar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s'inicia.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020.