Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana

Objecte: Aquesta Llei té per objecte establir mesures de prevenció d'incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals. En són exclosos les edificacions i les instal·lacions destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats

Data que entra en vigor:  Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (publicada el dia 8 de maig de 2003.

Publicació oficial: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.