Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucciones para la aplicación del Estatuto básico del empleado público en el ámbito de la Administración general del Estado y sus organismos públicos

Descripció: Instruccions per a l'aplicació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat i dels seus organismes públics.

Objecte: Amb la finalitat de garantir una aplicació homogènia de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per part dels responsables de la gestió dels recursos humans de l'Administració general de l'Estat i dels seus organismes públics, la Secretaria General per a l'Administració Pública ha dictat unes instruccions específiques al respecte. 

Publicació: Web del Ministeri d'Administracions Públiques i boe núm. 150 de 23 de juny.

(Trobareu l'enllaç a la web del MAP i a la publicació del BOE a través de les URLs adjuntes que apareixen a la zona d'informació annexa.)