Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional

Objecte: Aquest Reial decret legislatiu 1545/2007 regula el Sistema Cartogràfic Nacional.

Dins l'àmbit d'aplicació s'inclouen els ens locals, sempre que manifestin la seva voluntat d'integrar-s'hi.

Les Administracions locals que s'integrin participaran en el Sistema Cartogràfic en els termes establerts en aquest Reial decret per a l'exercici de les competències atribuïdes per l'ordenament jurídic. Els ens locals hauran de subscriure un conveni de col·laboració amb l'Administració General de l'Estat.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 287, de 30 de novembre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)