Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ ECF/1769/2009, de 10 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

Objecte:

1. Modificar la lletra d) de l'annex 1 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

 

2. Afegir un apartat a l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, que passa a ser l'apartat 5, de manera que els actuals apartats 5 i 6 passen a ser, respectivament, els apartats 6 i 7.

 

Data d'entrada en vigor: Entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació: DOGC núm.5409, de 29 de juny de 2009
 

(Trobareu la Resolució a la zona d'informació annexa, així com l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, a les fitxes relacionades.)