Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora

(Aquesta Llei ha estat modificada per:

- la DF Primera de la Llei 37/2010, de 15 de novembre, per la qual es crea l'Oficina pressupostàira de les Corts Generals

- la DF segona de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis).

Descripció: Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehícles a Motor i Seguretat Vial, aprobat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.

Objecte: Establir diferents modificacions en el règim sancionador previst pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehícles a Motor i Seguretat Vial.

Data que entra en vigor: Al cap de 6 mesos de la seva publicació al BOE,  excepte els articles 9.bis 2, 59 bis, 77 i 78, que entraran en vigor en el plaç d'1 any, i els efectos d'aquesta llei que siguin favorables per a l'infractor, que entraran en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 277 de 16 de novembre de 2010.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació anexa).