Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico

Descripció:

Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic.


Objecte:

L'adopció de mesures que garanteixin la sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals mitjançant la creació d'un mecanisme de suport a la liquiditat.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà al de la seva publicació en el BOE exceptuant la disposició addicional cinquena que entrarà en vigor l'1 de gener de 2015.


Publicació oficial:

BOE núm. 315, de 30 de desembre de 2014.


Observacions:

Al BOE núm. 21 de 24 de gener de 2015 s'ha publicat l'acord de convalidació del present Reial decret llei.