Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Extracte de l'Acord de CDGAE de 5 de febrer de 2015 sobre condicions financeres relatives a operacions amb el Fons de Finançament d'Entitats Locals (Fons d'Ordenació i d'Impuls econòmic) i a altres formalitzades amb càrrec a mecanismes addicionals de finançament

Objecte:

A l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb els ens locals s'ha publicat un extracte de l'Acord de CDGAE de 5 de febrer de 2015 sobre condicions financeres relatives a operacions amb el Fons de Finançament d'Entitats Locals (Fons d'Ordenació i d'Impuls econòmic) i a altres formalitzades amb càrrec a mecanismes addicionals de finançament.