Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril

Objecte:

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el foment d'execució de franges de protecció perimetral enfront d'incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003. Les actuacions subvencionades es detallen a l'apartat 3 d'aquestes bases.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els ens locals que tinguin en el seu àmbit territorial urbanitzacions o nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 7232 de 24 d'octubre de 2016.


Òrgan gestor:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.