Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques

Descripció:

S'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, que consten en l'annex d'aquest Acord.

Al mateix temps es deroga l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/38/2018, de 12 de gener.


Objecte:

1. Bases específiques de subvencions per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a les biblioteques centrals comarcals i a la resta de biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

2. Bases específiques de subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions en espècie per a l'adquisició de llibres que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o en occità inclosos en el Sistema d'Adquisició Bibliotecària (https://sab.cultura.gencat.cat/) i destinats a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.


Beneficiaris:

1. Bases específiques de subvencions per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats locals o els ens que en depenen.

2. Bases específiques de subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats locals o els ens que en depenen.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'especifiqui en la corresponent convocatòria publicada al DOGC.


Data publicació:

DOGC núm. 7784, de 9 de gener de 2019.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.