Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Instrucció de 23 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Establir criteris interpretatius respecte l'apartat 9è de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la que s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació amb l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió de l'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic.

L'apartat 9è esmentat de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, és el que indica que les autoritats sanitàries competents de la Comunitat Autònoma podran habilitar espais per a ús sanitari en locals públics o privats que reuneixin les condicions sanitàries per a prestar atenció sanitària, en règim de consulta o d'hospitalització i l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, és la que suspèn l'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, i concretament ho fa en relació amb tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres de curta durada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars. 

Ara bé, l'anterior no impedeix que les autoritats sanitàries de les Comunitats Autònomes puguin habilitar espais per a ús sanitari en els locals compresos en l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, inclosos els Paradors de Turisme, si reuneixen les condicions necessàries per prestar l'atenció sanitària, ja sigui en règim de consulta o d'hospitalització.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació en el BOE i fins a la finalització de l'estat d'alarma. 


Publicació oficial:

BOE núm. 81, de 24 de març de 2020.