Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales

Descripció:

Ordre SND/274/2020, de 22 de març, per la qual s'adopten mesures en relació amb els serveis d'abastament d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals.


Objecte:

Dictar les mesures necessàries per a garantir el correcte funcionament dels serveis de proveïment a la població d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals urbanes, considerats com a serveis essencials per a la societat per la seva estreta vinculació amb la salut humana, en desenvolupament i aplicació del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta ordre resulta d'aplicació a totes les entitats, públiques i privades, que presten, o contribueixen a prestar, el servei de proveïment a la població d'aigua de consum humà, així com de sanejament d'aigües residuals urbanes, inclòs el servei de proveïment d'aigües de consum humà procedents de les instal·lacions de dessalinització d'aigües de mar (IDAM).

S'atorga la consideració d'operadors de serveis essencials amb els efecte que preveu la pròpia ordre a:

  • Subsector de laboratoris d'assaig en el camp d'activitat de proveïment i sanejament d'aigües residuals.
  • Subsector de fabricants i comercialitzadors de reactius emprats per a l'activitat de proveïment i sanejament d'aigües residuals.
  • Subsector de subministrament de béns, recanvis i equipaments relacionats amb la cadena de suport dels serveis de proveïment i sanejament d'aigües residuals.


Data d'entrada en vigor:

L'Ordre produeix efectes des del mateix dia de la seva publicació al BOE i resultarà d'aplicació mentre duri l'estat d'alarma


Publicació oficial:

BOE núm. 81, de 24 de març de 2020.