Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Consultes sobre la suspensió dels procediments de convocatòria de subvencions COVID-19

Objecte:

Després de la declaració de l'estat d'alarma en tot el territori nacional per a afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 a Espanya, la BDNS s'estan rebent consultes sobre la suspensió dels procediments de convocatòria de subvencions i, en concret, si els terminis per a la presentació de sol·licituds han d'entendre's suspesos a la vista de la Disposició addicional tercera del RD 463/2020.

Adjuntem el document FAQ Estat d'alarma que tracta de donar resposta a aquestes i altres preguntes que estan formulant els usuaris de la BDNS en relació a la suspensió de termes i interrupció de terminis en els procediments de concessió de subvencions.