Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries

Descripció:

Advertiment: Aquest Decret Llei ha estat modificat parcialment pel Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.


Objecte:

Aquests dos Decrets llei de mesures urgents s'han dictat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19, amb la intenció d'acordar un seguit d'actuacions per tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia. L'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha declarat el referit estat d'alarma, que permet, d'acord amb el seu contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de març.

Inicialment es va aprovar el Decret llei 7/2020, el qual es va veure modificat posteriorment pel Decret llei 8/2020, que alhora incorpora altres mesures que complementen les inicialment previstes en el Decret llei 7/2020.


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació en el DOGC.


Publicació oficial:

Del Dllei 7/2020 - DOGC núm. 8089, de 19 de març de 2020.

Del Dllei 8/2020 - DOGC núm. 8095A, de 25 de març de 2020.