Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

Descripció:

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.


Objecte:

Aquest Reial decret llei s'ha aprovat pel Govern central en el marc de les mesures d'àmbit econòmic i social que ha aprovat d'ençà la declaració d'emergència sanitària per fer front al COVID-19. De totes les mesures plantejades el reial decret inclou mesures que afecten els ens locals.

Us adjuntem un resum amb les qüestions més rellevants per al món local.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE, excepte l'article 37 sobre Mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc regulada a a la Llei 13/2011, de 27 de maig, que entrarà en vigor als dos dies de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 91, de 1 d'abril de 2020.