Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

Descripció:

A principi de març del 2020, ha estat reconeguda com a pandèmia global la malaltia per coronavirus (COVID- 19), que ha derivat en la declaració de l'estat d'alarma, del passat 14 de març de 2020, per a la gestió de la situació de crisi sanitària que ha provocat.

Aquesta pandèmia està afectant d'una manera molt intensa el sector empresarial del comerç, dels serveis, de la moda i l'artesania i arribant pràcticament a la seva paralització. Aquesta situació, difícil per a tothom, s'agreuja en el cas de les empreses més petites i els professionals autònoms que tenen menys recursos que d'altres per fer-hi front.

Davant d'aquesta situació de disminució dràstica, inclús de tancament que la crisi sanitària del COVID-19 ha provocat cal donar suport a les empreses i a les entitats territorials, gremis i entitats sectorials del comerç, els serveis, l'artesania i la moda, així com, als ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals, i donar especialment resposta a aquelles empreses obligades al tancament pel Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19.


Objecte:

Amb aquestes bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats de l'àmbit del comerç, dels serveis, de l'artesania i de la moda per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades i a les entitats territorials, gremis i entitats sectorials del comerç, els serveis, l'artesania i la moda que formen part del seu camp d'actuació.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals, en el Programa 7. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç i de l'artesania: 

a) En el marc de l'Agenda de Comerç 20/21, dins de l'àmbit de Territori i Persones, s'ha definit com a actuacions a realitzar, la creació d'un "Pla d'ocupació de locals buits" i el "Programa d'impuls a zones d'interès especial". Aquestes actuacions han de perseguir els següents objectius:

  • Aconseguir l'obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica.
  • Estimular el comerç, l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida. Davant els efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.
  • Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances.
  • Potenciar la col·laboració publico-privada.

b) En l'àmbit de l'artesania s'estableixen com algunes de les actuacions a realitzar:

  • Prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.
  • Fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 8123, de 29 d'abril de 2020.


Òrgan gestor:

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.