Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en les quals es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

En virtut d'aquesta Ordre, i sens perjudici dels supòsits en què el RD 463/2020 permet la circulació de les persones per la via pública, s'autoritza que les persones, a partir de 14 anys d'edat, puguin sortir a l'aire lliure a passejar o a practicar un esport individual, amb les següents condicions, que entren en vigor a partir de les 00:00h del dia 2 de maig.

 

FRANGES HORÀRIES

Es pot sortir a la via pública a passejar o a practicar un esport individual una vegada al dia, sense límit de temps dins de la franja temporal corresponent:

  • Als municipis de més de 5000 habitants:

- Les persones de 14 a 70 anys podran sortir a passejar o a fer esport entre les 06:00h i les 10:00h i entre les 20:00h i les 23:00h.

- Les persones que hagin de sortir acompanyades per motius de necessitat i les de més de 70 anys podran sortir a passejar o a fer esport entre les 10:00 h i les 12:00h, i entre les 19:00h i les 20:00 h ( També els podrà acompanyar una persona d'entre 14 i 70 anys que hi convisqui)

  • Als municipis i als ens territorials d'àmbit inferior al municipi de menys de 5000 habitants s'estableix una única franja horària perquè les persones, a partir de 14 anys d'edat, puguin passejar o fer esport, entre les 06:00h i les 23:00h.

 

 


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 2 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 121, d'1 de maig de 2020.


Observacions: