Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ SLT/1102/2020, de 21 de maig, per la qual es deixen sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació

Objecte:

1. Deixar sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

2. Deixar sense efectes les resolucions dictades, a proposta motivada dels ens locals territorials competents pel que fa a l'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació bàsica imposada legalment.

3. En tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020, en compliment de l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març