Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Descripció:

Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/ 271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


Objecte:

Modificar: 

  • Ordre SND/ 271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Modificacions en relació  a la gestió de la fracció resta
  • Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Modificacions en relació a la gestió de l'ús de les platges i als desplaçaments de la població infantil i la pràctica de l'activitat física no professional

 


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà plens efectes des del moment de la seva publicació en el BOE i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 150, de 27 de maig de 2020.