Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Descripció:

Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


Objecte:

Establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establerts per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

Les unitats territorials a les quals és d'aplicació l'ordre pel que fa a l'aplicació de la fase 2 són les illes de Formentera (Illes Balears), i La Gomera, El Hierro i la Graciosa (Canàries). Amb la publicació de SND/507/2020,  ja és d'aplicació a las regions sanitàries de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

Entre les principals mesures d'aquesta fase 3, cal destacar:

-  Mesures per a la garantir la protecció dels treballadors al seu lloc de treball i per evitar la concentració de persones en determinats moments del nou escenari.

-  En l'àmbit social, es flexibilitzen les mesures que afecten a :

  • La llibertat de circulació
  • Assistència a tanatoris i enterraments: Es poden realitzar en tot tipus d'instal·lacions amb un límit màxim, en cada moment de 50 persones en espais a l'aire lliure o de 25 persones en espais tancats, siguin o no convivents. 
  • Llocs de culte:  Es permet l'assistència sempre que no es superi el 75% del seu aforament. 
  • Cerimònies nupcials o altres celebracions religioses de caràcter social: Poden realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no es superi el 75% del seu aforament, i en tot cas, amb un màxim de 150 persones a l'aire lliure o de 75 persones en espais tancats.
  • Condicions per a la desenvolupament de l'activitat en establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.
  • Àmbit de la cultura

Pel que fa al control del compliment de les mesures establertes en aquesta ordre, els serveis d'inspecció municipal, autonòmic o policia especial, en l'àmbit de les seves competències, són els encarregats de vetllar pel seu compliment.

Les mesures previstes en aquesta ordre poden ser completades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adoptades a cada sector d'activitat que aprovin les AP o els seus organismes dependents o vinculats un cop escoltades les parts implicades. O les que siguin acordades en l'àmbit empresarial.

 


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del 1 de juny de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 153, de 30 de maig de 2020.