Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació:Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Descripció:

Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


Objecte:

Davant l'evolució epidemiològica positiva i l'oportú compliment dels criteris establerts, es procedeix a aprovar noves mesures de flexibilització a aplicar en totes aquelles unitats territorials que estiguin en les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Així mateix, d'acord amb el que es preveu en l'Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes per a la transició a una nova normalitat, es disposa aquelles unitats territorials que progressen a fase 2 i fase 3.

 


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 8 de juny i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 160, de 6 de juny de 2020.