Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Instrucció 2/2020 de la Direcció general de contractació pública sobre l’aixecament de suspensió de contractes, les modificacions, la represa de terminis i les noves contractacions com a conseqüència de la desescalada de les mesures derivades del COVID-19

Objecte:

El Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix un pla de transició per a la recuperació gradual de la normalitat, que es desenvolupa mitjançant ordres i altra normativa del Ministeri de Sanitat. Aquesta normativa, juntament amb el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, que aixeca la suspensió de terminis de contractació pública, el Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social per pal¿liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu, i l'Acord del Govern GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19, afecten directament la gestió i tramitació dels contractes vigents, dels suspesos i de la contractació futura.

La reobertura dels equipaments públics i la represa dels serveis públics i de l'activitat econòmica i social és clar que no es pot fer, d'entrada, en les mateixes condicions que abans de l'emergència sanitària, i que cal adoptar les mesures d'higiene, seguretat i salut que s'estableixin per evitar els contagis. Això comporta, per tant, la modificació de determinats contractes i l'adaptació de la futura contractació.

Finalment, l'aturada de l'activitat de contractació derivada de la pròpia situació d'emergència i de la suspensió de terminis, ha comportat un retard en la tramitació dels contractes que requereix adoptar mesures excepcionals per a garantir l'execució d'aquells contractes necessaris per al funcionament de l'administració i els serveis públics; així com una revisió de la programació de contractació prevista per a l'any 2020.

Als enllaços relacionats trobareu la INSTRUCCIÓ 2/2020 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOBRE L'AIXECAMENT DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES, LES MODIFICACIONS, LA REPRESA DE TERMINIS I LES NOVES CONTRACTACIONS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA DESESCALADA DE LES MESURES DERIVADES DEL COVID-19.