Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID- 19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya

Objecte:

  • Determinar, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.
  • D'acord amb el que ha previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.
  • Establir que s'iniciï l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la COVID-19.
  • Aixecar les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya.
  • Facultar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s'inicia.