Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa

Objecte:

Cal destacar els següents articles:


Article 6. Comunicació de dades per part de les empreses funeràries
Article 7. Intervenció dels centres residencials
Article 8. Mesures concretes aplicables a les societats cooperatives catalanes
Article 9. Modificació del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials
Disposicions addicionals. Primera. Manteniment de la vigència de determinats preceptes i actes de desenvolupament. Es declaren vigents algunes disposicions dictades durant l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte el capítol 1 i la disposició addicional primera, que entren en vigor amb efectes des de el dia 20 de juny de 2020.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8161, de 24 de juny de 2020.


Observacions:

Al DOGC núm. 8185, de 24.07.2020 s'ha publicat una correcció d'errades que trobareu com a enllaç relacionat.