Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ PRE/1550/2020, de 26 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020

Objecte:

1. Distribuir la quantitat de 86.315.972,98 euros, en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat entre els municipis de Catalunya, a càrrec de la partida pressupostària PR1501D/460000300/7110/0000 del pressupost del Departament de la Presidència. D'aquest import, 3.179.052,29 euros corresponen al municipi de Barcelona i 83.136.920,69 euros a la resta de municipis, en ambdós casos d'acord amb el que consta a l'annex.

2. Condicionar el pagament de les participacions al compliment de les obligacions establertes a l'article 50 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

3. Autoritzar la disposició dels crèdits corresponents per l'import que figura a la columna "Diferència" de l'annex d'aquesta Resolució, a càrrec de la partida pressupostària PR1501D/460000300/7110/0000 del pressupost del Departament de la Presidència


Data d'entrada en vigor:

El dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8168, de 3 de juliol de 2020.


Observacions:

Mitjançant la Resolució PRE/878/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020 (DOGC núm. 8117, de 21.04.2020), es va acordar la tramitació del procediment de distribució del Fons de Cooperació Local, 2020.

Atès que s'ha aprovat de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020), cal procedir a la distribució definitiva de la participació en els ingressos de la Generalitat entre els municipis de Catalunya.