Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID- 19

Objecte:

Facultar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions per fer efectives les mesures que siguin necessàries durant la declaració de l'estat d'alarma al territori de Catalunya.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8254, de 25 d'octubre de 2020.