Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

Descripció:

Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents  per a respondre a l'impacte econòmic del COVID -19


Objecte:

Aquest Reial decret llei té per objecte l'adopció de noves mesures per a respondre a l'impacte econòmic negatiu que està produint a l'àmbit sanitari, en el sector turístic, i sobre les persones afectades per les mesures de contenció adoptades per les autoritats competents, així com prevenir un major impacte econòmic negatiu sobre les PIMES i autònoms. En concret, les mesures adoptades s'orienten a reforçar el sistema de salut pública, donar suport a les persones treballadores i famílies més vulnerables afectades per la situació excepcional i extraordinària, garantir la liquiditat de les empreses del sector turístic i donar suport al finançament de les petites i mitjanes empreses i autònoms. A més, aquest Reial decret llei estableix unes mesures per a la gestió eficient de les Administracions públiques.  

El Reial decret llei es divideix en els Capítols següents:

- Capítol I: adopta una sèrie de mesures de suport en l'àmbit sanitari.

- Capítol II: introdueix les mesures de suport a la família (dret bàsic d'alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat que es trobin afectats pel tancament de centres educatius com a mesura per frenar l'expansió del COVID 19; interrupció de les activitats lectives presencials en els centres educatius i que obliga a la modificació del calendari escolar establert per cada administració educativa; s'estableix pel personal enquadrat en el règim del mutualisme administratiu que els períodes d'aïllament o contagi com a conseqüència del COVID-19 tindran la consideració de situació assimilada a accident de treball a efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal del corresponent règim especial de Seguretat Social).

- Capítol III: articula mesures de suport del turisme.

- Capítol IV: adopta una sèrie de mesures per a la gestió eficient de les Administracions públiques (tramitació d'emergència per a la contractació de tot tipus de bens o serveis que precisi l'AGE per a l'execució de qualsevol mesura per fer front al COVID-19).


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 65, de 13 de març de 2020.


Observacions:

Correcció d'errades BOE núm. 82, de 25 de març de 2020

El BOE ha publicat la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE de 13 de abril de 2021). Aquesta Llei manté la mateixa redacció de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020,manté la mateixa redacció de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, donada pel Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19, que després de la seva convalidació pel Congrés dels Diputats ha estat tramitat com a Llei.