Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-Cov-2

Objecte:

Amb aquesta Resolució s'adopten unes noves mesures per mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció. Aquests mesures abasten a diferents àmbit materials perquè responen a l'objectiu d'afectar i reduir al màxim els moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana, i se centren en la protecció general de la població i, en especial, dels grups socials més vulnerables.

Aquests mesures preventives, entre d'altres, són:

- Tancament dels centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i dels Museus de Catalunya.

- Suspensió de nous ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials d'atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental. Es permet la visita en casos d'urgència o necessitat justificada.

- Tancament dels casals cívics, dels casals de gent gran i de les ludoteques de la Generalitat, així com de la resta dels centres públics i privats que desenvolupin dels mateixos serveis que els centres esmenats.  

- Anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis d'intervenció socioeducativa.

- Suspensió per part de les entitats d'educació en el lleure de les activitats de caus, esplais i altres activitats en l'àmbit del lleure.

- Garantir la continuïtat respecte de les activitats relacionades amb els mercats d'abastament de productes frescos a l'aire lliure.

- Suspensió de totes les activitats grupals i formatives presencials en els centres i entitats de formació que executen programes i serveis en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació i de la resta de polítiques actives d'ocupació.

-  Suspensió de totes les activitat col·lectives, de caràcter públic i privat, recreatives i d'oci, activitats culturals, religioses o similars celebrades en espais tancats o oberts i que impliquin una concentració de més de 1.000 persones.

- Recomanació d'ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius d'especial rellevància previstos de ser realitzats a Catalunya; recomanació del tancament de totes les instal·lacions esportives, tant de titularitat municipal com privada.

- La limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament de serveis bàsics o estratègics. 

- I en relació amb les persones de més de 65 anys o que pateixin malalties cròniques o pluripatològiques o amb estats d'immunosupressió es recomana evitar que abandonin la seva llar o residència excepte per casos d'estricta necessitat i en qualsevol cas han d'evitar els espais de concurrència pública on no sigui possible que es mantingui una distància de seguretat interpersonal d'almenys un metre. I evitar que facin ús dels mitjans de transport col·lectiu urbà i interurbà i suburbà.


Data d'entrada en vigor:

La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8084A, de 13 de març de 2020.