Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/272/2020, de 21 de març , pel qual s'estableixen mesures excepcionals per l'expedició de la llicència d'enterrament i el destí final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

És d'aplicació a totes les defuncions produïdes a Espanya durant la vigència de l'estat d'alarma, independentment de la seva causa, llevat de les morts amb indicis de violència, que restaran sota els criteris de l'autoritat judicial competent. 

La inscripció en el Registre Civil i la posterior expedició de la llicència d'enterrament es podrà realitzar per l'autoritat competent sense que hagin de transcórrer les 24 hores des del moment de la defunció.

L'enterrament, la incineració o donació del cos a la ciència es podrà realitzar sense haver d'esperar el termini de 24 hores des del traspàs, sempre i quan aquest fet no sigui contrari a la voluntat del difunt o dels seus hereus. 


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 79, de 22 de març de 2020.


Observacions:

La Generalitat de Catalunya ha establert unes "Mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel coronavirus en l'àmbit funerari"que cal tenir present.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha publicat la Circular 17/2020 sobre el tractament i trasllat de cadàvers - covid-19