Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d'adopció de mesures relatives a les residències de persones grans i centres socio-sanitaris, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

La propagació del COVID-19 entre persones vulnerables que viuen en residències de gent gran fa que sigui necessari adoptar mesures organitzatives i de coordinació orientades a reduir el risc de contagi, així com, a tractar de forma més adequada a les persones que pateixen aquesta malaltia.

A tal fi es regulen en aquesta ordre mesures de protecció pel personal, sanitari i no sanitari, que presti serveis en les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris; mesures relatives a la ubicació i aïllament del pacient amb símptomes del COVID-19 en les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris (s'obliga en el termini d'un dia a classificar als pacients de la residència en diferents grups segons l'afectació que tinguin envers el COVID-19 i es donen instruccions pel seu aïllament); mesures en relació amb la neteja i desinfecció de les diferents zones de la residència; mesures relatives als professionals sanitaris en relació amb l'atenció sanitària en residències de gent gran i altres centres sociosanitaris; i, finalment, mesures de coordinació pel diagnòstic, seguiment i derivació COVID-19 en residències de gent gran i altres centres sociosanitaris i el Sistema Nacional de Salut. 

La durada de les mesures establertes ho seran fins que finalitzi la declaració del període de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix. 


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva signatura el 19 de març de 2020. 


Publicació oficial:

BOE núm. 78, de 21 de març de 2020.