Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la que s'estableixen criteris interpretatius per a l'atenció d'animals domèstics en la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Entre les activitats permeses durant l'estat d'alarma, l'art. 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, no preveu la relativa al desplaçament de persones la finalitat de les quals sigui l'alimentació, el rescat, i la cura veterinària dels animals domèstics que habiten en espais públics urbans, quan l'activitat no es realitzi en el marc d'una prestació laboral, professional o empresarial. 

Aquesta instrucció permet dur a termes aquestes activitats, sempre i quan es desenvolupin amb caràcter voluntari per entitats acreditades a l'efecte per les administracions locals. Els desplaçaments hauran de fer-se individualment i duent la corresponent documentació acreditativa. 

L'eficàcia d'aquesta Instrucció es preveu durant tot l'estat d'alarma. 


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació en el BOE. 


Publicació oficial:

BOE núm. 78, de 21 de març de 2020.