Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Amb aquest Reial Decret el Govern de l'Estat, declara l'estat d'alarma a tot el territori nacional i amb una durada de 15 dies naturals, com a conseqüència de la crisis sanitària actual ocasionada pel COVID-19 i preveu una sèrie de mesures per protegir la salut i seguretat de la ciutadania, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

Aquest Reial decret conté una sèrie de mesures imprescindibles per fer front a aquesta situació. Entre d'altres: 

 • Limitació de la llibertat de circulació de les persones (article 7).
 • Requises temporals i prestacions personals obligatòries (article 8).
 • Mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació (article 9).
 • Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals (article 10). S'annexa una relació dels equipaments i activitats, l'obertura al públic de la qual, queda en suspens. 
 • Mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies civils i religioses (article 11).
 • Mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional (article 12).
 • Mesures per assegurar el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública (article 13).
 • Mesures en matèria de transports (article 14).
 • Mesures per a garantir l'abastament alimentari (article 15).
 • Mitjans de comunicació de titularitat pública i privada (art. 19).
 • Règim sancionador (art. 20).
 • Suspensió dels terminis processals (Disposició addicional segona).
 • Suspensió dels terminis administratius (Disposició addicional tercera).
 • Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat (Disposició addicional quarta)
 • Caràcter d'agent de l'autoritat dels membres de les forces armades (Disposició addicional cinquena).
 • Ratificació de les mesures adoptades per les autoritats competents de les Administracions públiques (Disposició final primera).


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 67, de 14 de març de 2020.


Observacions:

Pròrrogues

Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel que es prorroga l'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma  declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19