Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-Cov-2

Objecte:

En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s'han anat adoptant diverses mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis. Amb aquest objectiu, escau anar un pas més enllà amb la regulació de noves restriccions en l'exercici i limitacions d'activitat per tal de prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d'infecció.

Amb aquesta Resolució s'adopten mesures preventives complementàries en diferents àmbits:

- Transport públic: 

 • Adaptació a la decisió del PROCITAC d'avançar cap a un nivell d'ocupació dels serveis que representi un terç de la seva capacitat màxima amb el propòsit d'afavorir el manteniment d'una distància no inferior a un metre entre les persones ocupants
 • Tots els operadors de transport públic han de disposar de plans de contingència per mantenir els serveis programats davant d'eventuals baixes de personal.
 • Supressió, a partir del 16 de març,  de la venda de bitllets als autobusos.
 • Tots els operadors de transport públic hauran d'incrementar els protocols d'higiene i neteja que siguin necessaris per evitar els contagis.
 • En el cas de restriccions d'ús del transport públic, s'arbitraran mesures per garantir el desplaçament obligat de persones vulnerables.

- Establiments i de les activitat esportives, d'oci i comercials: 

 • Tancament de les estacions d'esquí i de les estacions de muntanya.
 • Tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
 • Tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, .. i de qualsevol altre establiment recreatiu.
 • Tancament de bars, cafeteries, restaurats i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
 • Tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres).
 • Tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure.
 • Suspensió de tota classe d'activitat d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts. 
 • Tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

- Àmbit dels serveis funeraris:

 • Suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades.

- Àmbit dels serveis socials:

 • Es permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials l'adaptació de les condicions funcionals per fer front a les contingències que es produeixin arran de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19.
 • Tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: CDIAP, CAD, SEVAD, clubs socials i prelaborals.
 • Suspensió de les activitats en els centres de dia: de teràpia ocupacional, d'inserció i d'atenció especialitzada.
 • Suspensió, amb caràcter general, de les visites presencials dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.

- En l'àmbit de la caça: 

 • Prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori de Catalunya. 


Data d'entrada en vigor:

La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020, llevat de la mesura preventiva de la venda de bitllets de l'àmbit del transport públic. I tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment. 


Publicació oficial:

DOGC núm. 8084B, de 13 de març de 2020.