Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Objecte: Aquest reial decret té per objecte establir les normes necessàries per al desenvolupament i execució de la Llei 37/ 2003, de 17 de novembre, del Soroll referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 254, de 23 d'octubre de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)

 (Norma inclosa a la Reunió Trimestral de comarques de desembre de 2007.)