Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucciones para la aplicación del articlulo 25 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público

 

Descripció: Instruccions per a l'aplicació de l'article 25 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Objecte: Amb la finalitat de garantir una aplicació homogènia de l'article 25 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic per part dels responsables de la gestió dels recursos humans de l'Administració general de l'Estat i dels seus organismes públics, la Secretaria General per a l'Administració Pública ha dictat unes instruccions específiques al respecte. 

Publicació: Web del Ministeri d'Administracions Públiques.

(Trobareu el document a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)