Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden ECD/522/2013, que regula las comunicaciones electrónicas para procedimientos de las ayudas a EELL para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, gestionadas por la Sub. Gnral de Cooperación Cultural con las CCAA

Descripció: Ordre ECD/522/2013, de 25 de març, per la qual es regulen les comunicacions electròniques per a procediments de les ajudes a Corporacions Locals per a activitats culturals que fomentin la comunicació cultural, gestionades per la Sotsdirecció General de Cooperació Cultural amb les comunitats autònomes.

Objecte: Establir el Registre Electrònic de la Secretaria d'Estat de Cultura com a única forma de presentació de sol·licituds per a les ajudes a corporacions locals per a activitats culturals que fomentin la comunicació cultural, ja que estan destinades a persones jurídiques que per raó de la seva capacitat econòmica i tècnica i la seva dedicació al sector cultural tenen garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos.

Data en què entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor el dia següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Publicació oficial: BOE núm. 80, de 3 d'abril de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).