Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Objecte: Aquest Decret legislatiu es dicta en compliment del mandat establert en la disposició final primera de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i en la disposició final primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, i aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Data d'entrada en vigor: Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor el dia següent al de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5161, de 27 de juny de 2008.

  

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a aquest Decret legislatiu.)