Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial

Objecte:

Adoptar mesures de protecció del dret a l'habitatge i serveis socials, i regular els procediments extrajudicials de resolució de conflictes derivats de les relacions de consum, amb relació a les persones físiques residents a Catalunya que es troben en situació d'exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s'hi.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7276, de 29.12.2016.


Observacions:

La Disposició Final Tercera de la present Llei modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.