Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda

Objecte: El Reial decret 14/2008, d'11 de gener, modifica el Reial decret 801/2005, d'1 de juliol, que aprova el Pla estatal 2005-2008 per afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 11, de 12 de gener de 2008.

(Podeu trobar el Reial decret a través de l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)