Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Objecte: Aquesta Llei crea l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídicia pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a assolir els seus objectius que són:

  • Executar i gestionar els polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat, i especialment, executar les actuacions públiques de la Generalitat amb relació amb al creixement de la població satisfent-se les necessitats en matèria d'habitatge i garantint la proximitat al territori.
  • La gestió integrada de les actuacions públiques en matèria d'habitatge que s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.

Data en què entra en vigor:Aquesta Llei entrarà en vigor al cap de trenta dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 5430, de 28 de juliol de 2009.

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)