Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge

Objecte:

Aprovar i desplegar el Pla per al dret a l'habitatge de Catalunya, d'acord amb les previsions del títol V de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Les administracions locals col·laboren a través del programa de mediació mitjançant les borses de mediació per al lloguer social.

 


Data d'entrada en vigor:

Al cap de 20 dies des de la seva publicació oficial


Publicació oficial:

DOGC núm. 6633, de 29 de maig de 2014