Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució TES/2670/2014, de 18 de novembre, per la qual es crea el grup de treball del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

Objecte:

Crear un grup treball específic del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, determinar-ne la composició i el règim jurídic de funcionament, en desenvolupmanet de l'article 9.4 bis de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que disposa que es poden crear dins del Consell Assessor de l'Habitatge grups de treball específics per al tractament de temes concrets, i determinar-ne la composició, que pot incloure persones o entitats que no formin part del Consell Assessor, en funció de la matèria que es tracti.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6761, d'1 de desembre de 2014.