Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya sobre el pagament de la despesa social reconeguda per la Generalitat de Catalunya a les entitats locals

Objecte:

Nota informativa en relació al pagament a les entitats locals catalanes de les obligacions vençudes, líquides i exigibles a 31 de desembre de 2014 de la Generalitat de Catalunya que tinguin per objecte la prestació de serveis educatius, sanitaris i de serveis socials derivades de convenis subscrits, així com d'altres transferències en matèria de despesa social de la Generalitat de Catalunya a l'entitat local. L'adhesió a aquest compartiment per part de la Generalitat.