Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en relación con la adhesión al Fondo de Ordenación para el año 2016

Descripció:

Resolució de 23 de juliol de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es dóna compliment a l'article 41.1.a) del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic, en relació amb l'adhesió al Fons d'Ordenació per a l'any 2016.


Objecte:

Aquesta Resolució té com a objectiu, entre d'altres, l'engegada de nous mecanismes que permetin compartir els estalvis financers entre totes les Administracions Públiques i seguir ajudant a les Administracions amb majors dificultats de finançament i impulsar a les quals han aconseguit superar-les.