Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

Descripció:

Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.


Objecte:

Definir el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

BOE núm. 185, de 4 d'agost de 2015.


Observacions:

La present Resolució ha estat modificada per:

- Resolució de 28 d'octubre de 2015, per la qual s'actualitza l'annex 1 (BOE núm. 260 de 30.10.2015)

- Resolució d'1 d'octubre de 2015, per la qual s'actualitza l'annex 1 (BOE núm. 237 de 03.10.2015)

- Resolució de 18 de setembre de 2015, per la qual es modifica l'annex 3 (BOE núm. 225 de 19.09.2015)

- Resolució de 4 de setembre de 2015, per la qual s'actualitza l'annex 1 (BOE núm. 215 de 8.09.2015)

- Resolució d'11 de gener de 2016, per la qual s'actualitza l'annex 1 (BOE núm. 11 de 13.01.2016)

- Resolució d'10 de febrer de 2016, per la qual s'actualitza l'annex 1 (BOE núm. 36 de 11.02.2016)

- Resolució de 4 de abril de 2016, per la qual s'actualitza l'annex 1 (BOE núm. 82 de 05.04.2016)

 

Trobareu el text de les resolucions com a enllaços relacionats.