Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Extracte de l'acord adoptat per la comissió delegada del govern per a assumptes econòmics el 16 de desembre 2015, relatiu a la distribució pel 2015 (segona fase) del finançament dels compartiments fons d'ordenació i fons d'impuls econòmic, del fons de finançament a entitats locals, i es determinen les condiciones de les operacions de crèdit a subscriure en l'esmentada fase", que es formalitzin fins al dia 23 de desembre de 2015

Objecte:


Publicació al l'oficina virtual de coordinació financera per a les entitats locals de l' Extracte de l'acord adoptat per la Comissió Delegada del Govern per a assumptes econòmics el 16 de desembre 2015, relatiu a la distribució pel 2015 (segona fase) del finançament dels compartiments fons d'ordenació i fons d'impuls econòmic, del fons de finançament a entitats locals, i es determinen les condiciones de les operacions de crèdit a subscriure en l'esmentada fase", que es formalitzin fins al dia 23 de desembre de 2015.