Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Recurs d'inconstitucionalitat n.º 2501-2016, contra els articles 2, 3, 4, 5, 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona i la disposició final tercera de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica - interlocutòria de 20 de setembre de 2016

Objecte:

El Ple del Tribunal Constitucional, per interlocutòria de 20 de setembre actual, en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 2501-2016, promogut per l'Advocat de l'Estat, en representació del President del Govern, ha acordat: mantenir la suspensió dels articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona (apartat primer i apartat segon pel que fa a l'aplicació de l'article 7) i la disposició final tercera de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, suspensió que es va produir amb l'admissió de l'esmentat recurs d'inconstitucionalitat i que va ser publicada al BOE núm. 134 de 3 de juny de 2016.

 

Font: Tribunal Constitucional.

Publicació: BOE núm. 238, d'1 d'octubre de 2016.