Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/2148/2018, de 12 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (ref. BDNS 416113).

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions de les actuacions previstes als apartats a) i b) de la base 2.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva d'acord amb el que s'estableix a la base 14.1 de l'Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.


Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre i que compleixin els requisits establerts a la base 4 de l'annex 1 de la mateixa Ordre.


Termini presentació de sol·licituds:

1- El termini de presentació de sol·licituds comença l'1 d'octubre de 2018 i finalitza el 15 d'octubre de 2018, ambdues dates incloses.
2 - Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fan referència les bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.
3 -  Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 4 i 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.


Data publicació:

DOGC Núm. 7713, de 26 de setembre de 2018.