Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1529/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per a l'any 2019 (ref. BDNS 458)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l'any 2019.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/1411/2017, de 16 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (DOGC núm. 7394, de 20.6.2017).


Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats que integren l'Administració local de Catalunya, exclòs l'Ajuntament de Barcelona, que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al  Diari Oficial dela Generalitat de Catalunya  i finalitza el 13 de setembre de 2019, inclòs.


Data publicació:

DOGC núm. 7894, de 11 de juny de 2019.


Òrgan gestor:

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.