Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE PRE/62/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener

Descripció:

Aprovar les bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener.


Objecte:

Aquestes bases tenen per objecte regular la línia de subvencions previstes a l'article 6 del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels episodis de nevades, pluges, vents i fenòmens costaners esdevinguts entre el 15 i el 23 de gener de 2017, i s'aplicaran als termes municipals afectats per aquestes catàstrofes naturals.


Beneficiaris:

Tindran la consideració d'entitats beneficiàries els ajuntaments, les diputacions provincials, les comarques i les mancomunitats afectats pels episodis de nevades, pluges, vents i fenòmens costaners esdevinguts entre el 15 i el 23 de gener de 2017.


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds, una per obra, es presentaran via telemàtica amb el formulari normalitzat, en el termini previst a la convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7849, de 8 d'abril de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.